Jakten på kompetansen - krise eller mulighet?

Behovet for rett kompetanse på rett plass er viktigere enn noen gang, og flere egder må bidra i arbeidslivet. Hvordan løser vi denne utfordringen på Agder?

Hør siste nytt om kompetanseutfordringen fra Håvard Jakobsen, seniorrådgiver statistikk og analyse ved NAV Agder. Her får du også oversikt over tilgjengelige virkemidler i NAV apparatet og Håvard ser i krystallkulen for å spå hva som kommer. I tillegg møter du Fagskolen i Agder, Universitetet i Agder,  BRG Entreprenør AS, GE Healthcare AS, Lindesnes kommune, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Sørlandet sykehus HF og ikke minst fremtidens arbeidstakere; vår ungdom.

Velkommen!


Kontaktperson:
Rachel Berglund, tlf. 415 18 985 / rachel.berglund@agderfk.no

Påmelding

Informasjon

Tid
Onsdag 24. april 2024 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist
Søndag 21. april 2024 kl. 12:00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

0830: Registrering og kaffe


0900: Velkommen til forum for samfunnsutvikling
Ismail Ahmed Mahammed, politisk rådgiver for ordfører i Kristiansand

0915: Kompetansen vi trenger
Håvard Jakobsen, seniorrådgiver statistikk og analyse ved NAV Agder, gir oss det store bildet på kompetansesituasjonen i Agder, og hva som er behovet fremover. Jakobsen vil også gi oss en oversikt over tilgjengelige virkemidler.

0945: Hvordan løser vi kompetanseutfordringene på Agder?
Dersom vi skal ha rett kompetanse på rett plass til rett tid kreves det gode samarbeid, og innsats fra flere aktører samtidig. Her presenteres problemstillinger og løsninger fra ulike vinkler. Det blir pause underveis.

Veien videre for yrkesfag - Kompetanse for fremtiden!
v/Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor, Fagskolen i Agder

Utdanninger for fremtiden
v/Hilde Inntjore, viserektor for utdanning, UiA

Fullføringsreformen: Hva betyr den for Agder?
v/Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning, Agder fylkeskommune

Fra student til kompetent arbeidstaker
Hvordan UiO Campus sør vil bidra til å utvikle og beholde kompetanse i regionen
v/Halvor Øygarden, Campusleder UiO Campus sør

Digitaliseringens muligheter
v/Ann-Helen Moum, kommunalsjef for digitalisering, Kristiansand kommune

Forventninger fra fremtidens arbeidstakere
v/Marius Kjelle Roppen, leder for ungdommens fylkesutvalg i Agder

Fra utenforskap til innenforskap
v/Jens J. Kjos-Hanssen, Digitalsjef GE Healthcare AS og Leder Lindesnes Næringsråd, og
Jan Øyvind Åvik, Fagforeningsleder Industri og Energi i GE Healthcare AS og varaordfører Lindesnes kommune

Cash is king, men da er vi bare halvveis til målet. Noen betraktninger rundt virkemidler.
v/Petter Beer-Blomkvist, leder HR og forbedring, BRG Entreprenør

1200: Lunsj
Lunsjen serveres i restauranten på Scandic Bystranda

1300: Samtalekafé
Vi går sammen i grupper for å utveksle tanker og ideer. Her treffer du andre som ønsker å finne gode løsninger på viktige kompetansespørsmål, og kanskje får du også noen nye bekjentskaper?

1415: Hva vi snakker om når vi snakker om kompetansebehov
Hva ligger i en jobb? Virksomheter har behov for kompetent arbeidskraft, velferdsstaten har behov for skattebetalere, og den enkelte innbygger ønsker å leve gode og meningsfulle liv. Finner vi gode løsninger på kompetanseutfordringen i Agder så vil det påvirke egdenes levekår, Agders attraktivitet, og kommunenes handlingsrom.

Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør, Agder fylkeskommune
Bernt Jørgen Stray, direktør innovasjon og samhandling, Kristiansand kommune
Trond Backer, adm. direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

1500: Slutt og vel hjem