Registrering av sak

Dersom man har flere filer tilknyttet saken, eller ikke får lastet disse opp, kan disse sendes direkte til ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no

Møteplan 2024

Planforumsmøte vil avholdes hver 3. uke og saken skal meldes inn 2 uker i forkant av møte.  Tidsfrist fremkommer av møteplan.

Fylkeskommunen vil gjennomføre hybride planforumsmøte. Møtetid og -sted er fleksibelt og justeres etter innmeldte saker. 

Dato

Avsatt tid

Frist for oppmelding av saker

torsdag

25. januar

Kl. 0900-1500

onsdag 10. januar  kl.1600

torsdag

15.februar

Kl. 0900-1500

onsdag 31.januar kl.1400

torsdag

7. mars

Kl. 0900-1500

onsdag 21. februar kl.1400

torsdag

4.april

Kl. 0900-1500

onsdag 20. mars kl.1400

torsdag

25. april

Kl. 0900-1500

onsdag 10. april kl.1400

torsdag

16. mai

Kl. 0900-1500

tirsdag 30. april kl.1400

torsdag

6. juni

Kl. 0900-1500

onsdag 22. mai kl.1400

torsdag

27. juni

Kl. 0900-1500

Onsdag 12. juni kl. 1400

Ingen møter i juli 2024

torsdag

29. august

Kl. 0900-1500

torsdag 15. august kl. 1600

torsdag

19. september

Kl. 0900-1500

onsdag 4. september kl. 1400

torsdag

10.oktober

Kl. 0900-1500

 onsdag 25. september kl. 1400

torsdag

31. oktober

Kl. 0900-1500

 onsdag 16. oktober kl. 1400

torsdag

21. november

Kl. 0900-1500

 onsdag 6. november kl. 1400

torsdag

12. desember

Kl. 0900-1500

onsdag 27. november kl. 1400

Kontaktpersoner

Møteleder:                                                              Koordinator:

Ingvild Nina Skjong                                               Ingunn Dahlseng Håkonsen

Leder Plan                                                              Rådgiver Plan

Mobil: +47 97697501                                              Mobil: +47 90843226

 

                                                                             regionaltplanforum@agderfk.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}