Påmelding Regionalt Planforum

Tingsted i Grimstad - nøytral møteplass for diskusjon av saker

Her kan du melde opp saker til regional planforum.

Oppmelding av saker

Her kan du melde opp saker.

Dersom man har flere filer tilknyttet saken, eller ikke får lastet disse opp, kan disse sendes direkte til ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no

Møteplan

Planforumsmøte avholdes hver 3. uke og saken skal meldes inn 2 uker i forkant av møte, onsdag før kl 14.00.  Datofrist fremkommer av møteplan.

Unntak er siste møte før sommer (torsdag 17.juni), og siste møte før jul, (onsdag 15.desember).

Møtetidspunkt og møtested er fleksibelt avhengig av saker som er meldt inn.

Fylkeskommunen gjennomfører fremdeles Teamsmøter pga smittevernhensyn. Teamslink vil sendes ut sammen med møteinnkalling til de ulike datoene. 

Dato

Avsatt tid

Frist for oppmelding av saker (innen kl 1400)

Sted

onsdag

20. januar 2021

Kl. 0900-1500

6. januar 2021

Kristiansand

onsdag

10. februar 2021

Kl. 0900-1500

27. januar 2021

Arendal

onsdag

3. mars 2021

Kl. 0900-1500

17. februar 2021

Lyngdal

onsdag

24. mars 2021

Kl. 0900-1500

10. mars 2021

Kristiansand

onsdag

14. april 2021

Kl. 0900-1500

31. mars 2021

Arendal

onsdag

5. mai 2021

Kl. 0900-1500

21. april 2021

Lyngdal

onsdag

26. mai 2021

Kl. 0900-1500

12. mai 2021

Kristiansand

torsdag

17. juni 2021

Kl. 0900-1500

3. juni 2021

Arendal

onsdag

18. august 2021

Kl. 0900-1500

4. august 2021

Lyngdal

onsdag

8. september 2021

Kl. 0900-1500

25. august 2021

Kristiansand

onsdag

29. september 2021

Kl. 0900-1500

15. september 2021

Arendal

onsdag

20. oktober 2021

Kl. 0900-1500

6. oktober 2021

Lyngdal

onsdag

10. november 2021

Kl. 0900-1500

27. oktober 2021

Kristiansand

onsdag

1. desember 2021

Kl. 0900-1500

17. november 2021

Arendal

onsdag

15. desember 2021

Kl. 0900-1500

1. desember 2021

Lyngdal

 

Kontaktpersoner

Møteleder:                                                              Kontaktperson:

Ingvild Nina Skjong                                               Ingunn Dahlseng Håkonsen

Leder Plan                                                              Rådgiver Plan

Mobil: +47 97697501                                              Mobil: +47 90843226

Ingvild.Nina.Skjong@agderfk.no                            Ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}