Kontaktopplysninger kan bli utlevert til smittevernteamet i Arendal kommune.

Registrering av kontaktopplysninger er frivillig for våre besøkende, men vi håper du kan registrere deg i tilfelle det vil være behov for smittesporing.

Opplysningene oppbevares i 10 dager før de slettes.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}