Velkommen til forum for samfunnsutvikling!

Informasjon

Tid
Onsdag 2. november 2022 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. november 2022 kl. 23.59

Ut av blindsonen

Bli med 2. november på Buen i Mandal hvor vi setter fokus på kompetanse og mobilisering av arbeidskraft! Hvordan sikrer vi at arbeidslivet i Agder både inkluderer dem som allerede står utenfor samtidig som vi tiltrekker oss ny arbeidskraft?

Du møter Ulf Andersen (statistikksjef i NAV), Marion Solheim (seniorrådgiver UiB), Rasmus Johnsen (Cold Hawaii Klitmøller), Gøril Hannås (viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder), Jens Kjos-Hanssen og Jan-Øyvind Aavik (LEIDA), Tonje Fyhn (forskningsleder Arbeidsliv og inkludering i NORCE) og mange flere.

Forum for samfunnsutvikling er for deg som vil delta i den regionale samtalen om hvordan vi kan bedre levekårene, etablere flere arbeidsplasser og lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Her inviteres du til å diskutere utfordringene vi står i og sammen finne gode løsninger.

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Onsdag 2. november 2022 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. november 2022 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Ut av blindsonen

Vi trenger arbeidskraft i Agder og har samtidig det største utenforskapet i landet.

Hvorfor er det slik? Er det noe vi overser?

 

Regionplan Agder 2030 beskriver fremtidens Agder som en attraktiv region å både leve og jobbe i. Samtidig som alt for mange står utenfor arbeidslivet har arbeidslivet utfordringer med å rekruttere mennesker med riktig kompetanse.

Har vi fokus på de riktige tingene og hva er det vi eventuelt overser? Hvordan jobber vi med behovet for arbeidskraft? Hvordan skaper vi en kultur for samarbeid som får flere i arbeid?

2.november snakker vi om hvordan vi sammen skaper et attraktivt og inkluderende Agder. Bli med å ta det neste viktige steget!

 

Vi møtes i Buen kulturhus i Mandal!

 

 

Program


09:00 - 10:00      Sammen om de store samfunnsflokene

Det er ett år siden forum for samfunnsutvikling ble lansert for første gang og mye har skjedd. Hvor står vi nå og hva kan vi bruke #vårtagder til? 

 

Velkommen
Even Tronstad Sagebakken, ordfører i Lindesnes kommune

 

Forum for samfunnsutvikling: Ett år senere.
Hva har vi fått til og hva venter oss?

Sekretariatet for forum for samfunnsutvikling
v/Rachel Berglund, Geir Hammersmark og Bjørn Stian Hellgren, Agder fylkeskommune

 

Klimagassutslippene skal ned og levekårene opp. Hvordan ligger vi an?
Gunnar Lindaas, avdelingsleder for analyse i Agder fylkeskommune

 


10:20 - 11:30      Velkommen til Agder

Agder står overfor store utfordringer knyttet til å rekruttere arbeidskraft til både offentlig og privat sektor. Agder må ta en posisjon som attraktiv og inkluderende region.

 

Masterplan for en regions attraktivitet 
Rasmus Johnsen, entreprenør og innovatør, sentral i utviklingen av Cold Hawaii Klitmøller

 

Hvordan skape et attraktivt lokalsamfunn? 
Panelsamtale:

 • John Salve Sigridnes, kommunedirektør i Bygland kommune
 • Marion Solheim, kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Freysta AS
 • Rasmus Johnsen, entreprenør og innovatør

 

Should I stay or should I go?

 • Livet etter studietiden. Skal jeg bli - eller flytte fra?
  Gøril Hannås, viserektor ved Universitetet i Agder
 • Innflytter i møte med Agder. Skal jeg bli - eller flytte fra?
  Tobias Gruffman, daglig leder i Zlingit

 


12:30 - 13:40      De viktige overgangene

Alt for mange unge står utenfor arbeidslivet i Agder. Deltakelse i arbeidslivet har avgjørende verdi for enkeltindividet, men også for verdiskapingen i samfunnet som helhet. Med mange aktører involvert i arbeidet mot utenforskap trengs det godt samarbeid på tvers av tjenestetilbydere, næringsliv og frivillighet. 

 

Fra innbytterbenken til førsteelleveren i Agder 
Hvordan ser utenforskapet ut i Agder - og hvilken ressurs representerer mennesker som står utenfor arbeidslivet?

Ulf Andersen, statistikksjef i NAV

 

Hvordan sikrer vi gode og trygge overganger fra skole til arbeid?

Innleder: Tonje Fyhn, forskningsleder for arbeid og inkludering ved NORCE

Panelsamtale:

 • Kristin Eidet Robstad, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune
 • Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune
 • Monika Monan, spesialkonsulent ved Vennesla videregående skole
 • Jan-Øyvind Åvik, hovedtillitsvalgt ved GE Healthcare i Lindesnes

 


14:00 - 15:30      Hva gjør vi videre?

Innspill og diskusjon om hvordan vi tar utfordringene videre i #vårtagder