Påmeldingsskjema til dialogsamlingen

Informasjon

Tid
Fredag 15. desember 2023 kl. 10.00 - 14.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 7. desember 2023 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

Program

 

Dialogsamling: Hva har lokalisering av handel og tjenestevirksomhet å si for å skape attraktive byer og tettsteder i Agder?

 

Om denne samlingen

Agder fylkeskommune jobber med en regional plan for senterstruktur og handel. Denne har som formål å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygde­sentrene i hele Agder. Et forslag til planen har vært på høring fra desember i fjor til mars i år. Det har vært et stort sprik i meningene om planforslaget. Derfor vedtok Agder fylkesting at planprosessen skal forlenges, og at det legges opp til videre dialog. Denne dialogsamlingen er en del av den pågående dialogen som skjer før et nytt planforslag sendes på en ny høring.

På denne samlingen kan du forvente:

  • innlegg fra kunnskapsrike innledere om hva lokalisering av handel og tjenestevirksomhet har å si for å skape attraktive byer og tettsteder i Agder
  • en debatt om ulike synspunkter og innfallsvinkler til temaet for samlingen
  • å få informasjon om fylkeskommunens videre arbeid med regional plan for senterstruktur og handel
  • å få mulighet til å stille spørsmål og kommentere

 

Program

10:00 - 10:15 – Velkommen og info om bakgrunnen for samlingen (v/ Arne Thomassen, fylkesordfører)

10:15 - 11:45 – Faglige innlegg med mulighet for spørsmål fra salen

Kunnskap om handel og service i og utenfor sentrum – hva sier forskning og analyser? To ulike perspektiver:

  • Aud Tennøy (forskningsleder byutvikling og bytransport i Transportøkonomisk institutt): Etablering av handel utenfor sentrum: Hvordan påvirker det handelen i sentrum og sentrums attraktivitet – på kort og lang sikt?
  • Hanne Toftdahl (økonomisk geograf og partner i Vista Analyse): Vil handel være et godt virkemiddel for sentrumsutvikling og tettstedsutvikling i årene fremover? Trender og utviklingstrekk illustrert med eksempler fra noen byer og tettsteder

Hva tenker næringslivet om handel og service i og utenfor sentrum?  – To ulike perspektiver:

11:45 - 12:45 – Lunsj 

12:45 - 13:05 – Regional plan for senterstruktur og handel i Agder: Hvilke justeringer foreslår fylkeskommunen? (v/ Manuel Birnbrich, rådgiver i planavdelingen i Agder fylkeskommune)

13:05 - 13:50 – Paneldebatt med Aud Tennøy, Hanne Toftdahl, Heidi Sørvig og Torkjell Tofte

13:50 - 14:20 – Mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen

14:20 - 14:30 – Avrunding v/ Agder fylkeskommune