Her kan du melde om avvik i bibliotektransporten, enten det gjelder uteblitt besøk, medier som ikke er kommet fram, er skadet, feillevert eller leveres urimelig sent. Fyll ut de feltene du mener er viktig for å kunne identifisere enheten. Trykk Meld flere avvik hvis du har flere å melde (se bort fra feltet ekstradeltaker) - og deretter Send. Meldingen vil da bli sendt til morten@midtstoel.no. Avvik som gjelder utenfor Agder, vil bli videresendt til NBT. For spørsmål / kommentarer til skjemaet, kontakt ase.haugland@agderfk.no.