Arbeidsmiljøopplæring - 40 timers kurs

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 14. mars 2023 kl. 09.00
Til torsdag 16. mars 2023 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 6. mars 2023 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program 14.-16. mars og 10. mai

  

40 timers Arbeidsmiljøopplæring 14.-16. mars, hjemmeoppgave og oppfølgingsdag 10. mai 2023.  

Målgruppe er ledere, verneombud, medlemmer av AMU, tillitsvalgte og andre interesserte.

Sted: Salen (den gamle fylkestings salen i Aust-Agder FK) Administrasjonsbygget på Fløyheia.

Parkering: På oppmerkede P-plasser (husk registrering i resepsjonen).

Vi legger inn pause etter 45 minutter gjennom hele dagen. Vi har satt av tiden fra Kl.09:00 – 15.30 alle dagene.  

Det kan forekomme mindre endringer i programmet. 

 

Program dag 1:

09:00-15:30

Den første dagen vil handle om Arbeidsmiljøloven.

  • Du blir kjent med begrepene offentlig og privat rett og Arbeidsmiljølovens oppbygging.
  • Oppgaver, roller, ansvar, plikter og rettigheter i et arbeidsmiljø.
  • Arbeidsmiljøutvalg, hvem skal være med og hvilke oppgaver har utvalget.

Du får grundig innføring i loven, i henhold til dine arbeidsoppgaver som leder, ansatt, verneombud eller tillitsvalgt.

Foreleser er advokat Jørgen Samuelsen. 

 

Program Dag 2:

Kl. 9.00-9.15 Oppsummering av gårsdagen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 Kl. 9.15-10.00 HMS systematikk: Internkontrollforskriften og arbeidsmiljøportalen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver         

Kl. 10.15-11.00 Verneombudet, oppgaver og rolle.

v/ Hovedverneombud i eierkommunene våre

Kl. 11.15-12.00 Verneombudet fortsetter + litt om Arbeidstilsynet og verktøyet "En bra dag på jobb"

v/ Hovedverneombudene og Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

Kl. 12.00-12.45 Lunsj

Kl. 12.45–13.30 Godkjent bedriftshelsetjeneste, rolle og oppgaver fokus på yrkeshygiene, ergonomi og arbeidshelse

v/Inger Lise Hognerud, daglig leder Agder Arbeidsmiljø IKS

Kl. 13.45-14.30 Balanse mellom arbeidsgivers krav og arbeidstakers arbeidsevne.

v/Inger Lise Hognerud, daglig leder Agder Abeidsmiljø IKS

Kl. 14.45–15.30 Likestilt arbeidsliv i praksis 

v/ Patricia Hartmann, Prosjektleder Agder fylkeskommune

 

Program dag 3:

Kl. 9.00-9.15 Oppsummering fra gårsdagen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

Kl. 9.15- 10.00 Betydningen av å jobbe systematisk med HMS

v/Mona Thorsen, konstituert styrer og Veronica Kristiansen, verneombud Tromøybarnehagene.

Kl. 10.15-11.00 Avvik – når det skjer en uønsket hendelse.

v/ Arne Karlsen, Rådgiver virksomhetsstyring Agder Fylkeskommune

 Kl. 11.15-12.00 Yrkesskade - når det skjer en personskade på jobb.

v/Laila Venaas, HMS rådgiver

Kl. 12.00-12.45 Lunsj

Kl 12.45-13.30 Risikovurdering – vurdering av fare.

v/ Ingard Kana og Tone Marie Trondal, HMS rådgivere

Kl.13.45-14.30 Risikovurdering fortsetter

 Kl. 14.45-15.30 Oppsummering og presentasjon av hjemmeoppgave

v/ Tone Marie Trondal

 

Program dag 4:

 Kl. 9.00-9.15 Velkommen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 Kl. 9.15-10.00 Det glemte gullet. 5 råd for et godt arbeidsmiljø fra STAMI om helsefremming og medvirkning

v/Stine S. Ruud, HMS rådgiver

Kl. 10.15-11.00 Psykososialt arbeidsmiljø og konstruktiv konflikthåndtering

v/Ingard Kana og Stine S. Ruud, HMS rådgivere

Kl. 11.15-12.00 Psykososialt arbeidsmiljø og konstruktiv konflikthåndtering forts. v/ Ingard Kana og Stine S. Ruud, HMS rådgivere

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45-15.00 Presentasjon av hjemmeoppgaven i grupper

Alle kursdeltakerne

Kl. 15.00-15.30 Oppsummering og vel hjem!

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 

Undervisningen legger vekt på dialog og medvirkning og søker å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av et levende HMS- system.

VELKOMMEN!