Arbeidsmiljøopplæring - 40 timers kurs

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 18. oktober 2022 kl. 09.00
Til torsdag 20. oktober 2022 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 1. oktober 2022 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program 18.-22. oktober og 11. januar

  

40 timers Arbeidsmiljøopplæring 18.-20. oktober, hjemmeoppgave og oppfølgingsdag 11. januar 2023.  

Målgruppe er ledere, verneombud, medlemmer av AMU, tillitsvalgte og andre interesserte.

Sted: Salen (den gamle fylkestings salen i Aust-Agder FK) Administrasjonsbygget på Fløyheia.

Parkering: På oppmerkede P-plasser (husk registrering i resepsjonen).

Vi legger inn pause etter 45 minutter gjennom hele dagen. Vi har satt av tiden fra Kl.09:00 – 15.30 alle dagene.  

Det kan forekomme mindre endringer i programmet. 

 

Program dag 1:

09:00-15:30

Den første dagen starter vi med velkommen og informasjon om kurset, i tillegg til noen innledende betraktninger om HMS og vernelinjen.

Resten av dagen vil handle om Arbeidsmiljøloven.

 Arbeidsmiljøloven

  • Du blir kjent med begrepene offentlig og privat rett og Arbeidsmiljølovens oppbygging.
  • Oppgaver, roller, ansvar, plikter og rettigheter i et arbeidsmiljø.
  • Arbeidsmiljøutvalg, hvem skal være med og hvilke oppgaver har utvalget.

Du får grundig innføring i loven, i henhold til dine arbeidsoppgaver som leder, ansatt, verneombud eller tillitsvalgt.

Foreleser er advokat Jørgen Samuelsen. 

 

Program Dag 2:

Kl. 9.00-9.15 Oppsummering av gårsdagen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 Kl. 9.15-10.00 HMS systematikk: Internkontrollforskriften, arbeidsmiljøguiden og verktøyet "En bra dag på jobb"

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver         

Kl. 10.15-11.00 Verneombudet, oppgaver og rolle.

v/ Hovedverneombud i eierkommunene våre

Kl. 11.15-12.00 Verneombudet fortsetter + litt om Arbeidstilsynet

v/ Hovedverneombudene og Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

Kl. 12.00-12.45 Lunsj

Kl. 12.45–13.30 Godkjent bedriftshelsetjeneste, rolle og oppgaver fokus på yrkeshygiene, ergonomi og arbeidshelse

v/Inger Lise Hognerud, daglig leder Agder Arbeidsmiljø IKS

Kl. 13.45-14.30 Balanse mellom arbeidsgivers krav og arbeidstakers arbeidsevne.

v/Stine S. Ruud, HMS rådgiver

Kl. 14.45–15.30 Likestilt arbeidsliv i praksis 

v/ Patricia Hartmann, Prosjektleder Agder fylkeskommune

 

Program dag 3:

Kl. 9.00-9.15 Oppsummering fra gårsdagen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

Kl. 9.15- 10.00 Betydningen av å jobbe systematisk med HMS

v/Mona Thorsen, konstituert styrer og Veronica Kristiansen, verneombud Tromøybarnehagene.

Kl. 10.15-11.00 Avvik – når det skjer en uønsket hendelse.

v/ Arne Karlsen, Rådgiver virksomhetsstyring Agder Fylkeskommune

 Kl. 11.15-12.00 Yrkesskade - når det skjer en personskade på jobb.

v/Laila Venaas, HMS rådgiver

Kl. 12.00-12.45 Lunsj

Kl 12.45-13.30 Risikovurdering – vurdering av fare.

v/ Ingard Kana og Tone Marie Trondal, HMS rådgivere

Kl.13.45-14.30 Risikovurdering fortsetter

 Kl. 14.45-15.30 Oppsummering og presentasjon av hjemmeoppgave

v/ Tone Marie Trondal

 

Program dag 4:

 Kl. 9.00-9.15 Velkommen

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 Kl. 9.15-10.00 Det glemte gullet. 5 råd for et godt arbeidsmiljø fra STAMI om helsefremming og medvirkning

v/Stine S. Ruud, HMS rådgiver

Kl. 10.15-11.00 Psykososialt arbeidsmiljø og konstruktiv konflikthåndtering

v/Ingard Kana og Stine S. Ruud, HMS rådgivere

Kl. 11.15-12.00 Psykososialt arbeidsmiljø og konstruktiv konflikthåndtering forts. v/ Ingard Kana og Stine S. Ruud, HMS rådgivere

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45-15.00 Presentasjon av hjemmeoppgaven i grupper

Alle kursdeltakerne

Kl. 15.00-15.30 Oppsummering og vel hjem!

v/Tone Marie Trondal, HMS rådgiver

 

Undervisningen legger vekt på dialog og medvirkning og søker å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av et levende HMS- system.

VELKOMMEN!