Her er påmelding for alle 4 kursdagene.

Påmelding

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 15. oktober 2024 kl. 09:00
Til torsdag 17. oktober 2024 kl. 15:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. oktober 2024 kl. 23:58
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Her er påmelding for alle 4 kursdagene.

Program

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæringen som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. 

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Andre kan også ha god nytte av opplæringen.

Kurset legger vekt på hvordan ledere, verneombud og andre roller i HMS- arbeidet kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

 • 15 oktober: 0900- 1530

  TEMA: Arbeidsmiljøloven og HMS i offentlig sektor

  Velkommen til kurs, v/ Tone Marie Trondal, Agder Arbeidsmiljø IKS

  • Arbeidsmiljøloven v/advokat Jørgen Samuelsen 
  • HMS i offentlig sektor
  • Psykososiale og organisatoriske faktorer som fremmer/hemmer et godt arbeidsmiljø

  12:00 - 12:45 Lunsj i kantina, salatbar

 • 16 oktober: 0900- 1530

  TEMA: Roller, arenaer og ressurser i HMS- arbeidet

  Oppsummering av gårsdagen, v/Tone Marie Trondal, Agder Arbeidsmiljø IKS

  • Aktørene i HMS- arbeidet 
  • Verneombudets; oppgaver og rolle
  • Leder og ansattes rolle i HMS-arbeidet
  • Spørsmålsrunde om verneombudet, lederes og ansattes roller
  • Det gode arbeidet i AMU/HMS- og kvalitetsutvalg
  • Ressurser i HMS-arbeidet 

  12:00 - 12:45 Lunsj i kantina, salatbar

 • 17 oktober: 0900-1530

  TEMA: Systematisk HMS-arbeid

  Oppsummering av gårsdagen, v/Tone Marie Trondal, Agder Arbeidsmiljø IKS

  • Innledende om systematisk HMS-arbeid
  • Avvik og QM+, v/ Arne Karlsen, Agder Fylkeskommune
  • Betydningen av å jobbe systematisk med HMS, v/Tromøy Barnehageenhet
  • Systematisk HMS-arbeid 
  • Avslutning, evaluering og informasjon om hjemmeoppgave til dag 4 (07 mai)

  12:00 - 12:45 Lunsj i kantina, salatbar

 • 15 januar: 0900-1530

  TEMA: Utfordringer i HMS-arbeidet og hjemmeoppgave

  • Hva gjør vi når det butter?
  • Roller og saksgang ved spenningerarbeidsmiljøet  
  • Presentasjon av hjemmeoppgavegrupper

  12:00 - 12:45 Lunsj i kantina, salatbar

Her er påmelding for alle 4 kursdagene.

Kontakt

Dersom du har spørsmål relatert til kurset kan du ta kontakt her

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Her er påmelding for alle 4 kursdagene.

Parkering

Parkering