Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra mandag 16. oktober 2023 kl. 09.00
Til onsdag 18. oktober 2023 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Søndag 1. oktober 2023 kl. 00.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Program 16.-18. oktober og 10. januar

40 timers arbeidsmiljøopplæring 16.-18. oktober og 10. januar.

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen. Kurset legger vekt på hvordan leder, verneombud og andre roller i HMS arbeidet kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Kurset inneholder:  

Dag 1: Arbeidsmiljøloven og HMS i offentlig sektor.

Dag 2: Roller, arenaer og ressurser i HMS arbeidet.

Dag 3: Systematisk HMS arbeid.

Dag 4: Presentasjon av hjemmeoppgaven.

Her kan du lese mer om hva opplæringen skal inneholde. (https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§3-18)